Dziś konwencja Zjednoczonej Lewicy. 

Pokażemy nasz program: nowoczesny, postępowy zarówno w polityce społecznej, gospodarczej jak i w kwestiach politycznych.

W panelach nasze kandydatki i kandydaci mówić będą o tym, jak będziemy odbudowywać więzi społeczne, jak  pomożemy wyjść z biedy i wykluczenia najuboższym, jak wesprzemy powstawanie nowych miejsc pracy, jak zapewnimy prawo do mieszkania i godną starość.

Polska może być przyjazna, może być innowacyjna, może być progresywna. Potrzeba odwagi, zmian (choćby w służbie zdrowia, edukacji, ale i w relacjach państwo-obywatel). Polityki społecznej powiązanej z rynkiem pracy i sprawnie działającej gospodarki. Ale i praw i wolności osobistych, bez względu na płeć, wiek, orientację seksualną wiarę lub jej brak.

Nie będziemy licytować się na puste obietnice jak PO i PiS. Zaproponujemy konstruktywną, dobrą zmianę opartą na solidarności społecznej, szacunku do państwa i obywateli, mądrej polityce międzynarodowej i unijnej, bezpieczeństwie i otwartości. 

Dobra zmiana jest w zasięgu ręki. Do zobaczenia na konwencji!. 

Komentarze

komentarze