Szanowni Państwo,

Mamy wspólne marzenie – o Polsce demokratycznej, europejskiej, sprawiedliwej. O Polsce równych praw i szans, otwartej, innowacyjnej, postępowej.  Nie chcemy, by o przyszłości i kraju decydowali wyłącznie zaściankowi konserwatyści i neoliberałowie. Dlatego, wspólnie z zaangażowanymi politycznie i  społecznie osobami rozpoczynamy inicjatywę stowarzyszenia, które ponad podziałami partyjnymi skupiać będzie ludzi dzielących to marzenie. Ludzi z różnych partii i organizacji, działaczy samorządowych, ale także tych którzy do tej pory się nie angażowali. Pełnych zapału, umiejętności działania, chcących szukać porozumienia ponad podziałami, ale też twardo stojących na straży podstawowych wartości demokracji społecznej.

Chcemy stworzyć postępową przeciwwagę dla obozu prawicy, dla rządów PiS-u. Merytoryczną i programową propozycję dla Polski, nadzieję na przyszłość dla ludzi podzielających  nasz system wartości.

Naszym celem jest propagowanie idei wolności i swobód obywatelskich, równouprawnienia, sprawiedliwości społecznej, silnego i niezależnego samorządu, przyjaznego, sprawiedliwego i świeckiego państwa, sprawnej i innowacyjnej gospodarki.

Działamy jako stowarzyszenie, bo mamy świadomośc, jak szczególnie teraz ważna jest współpraca ponad podziałami partyjnymi, jak ważne jest skupienie się na kwestiach które realnie zdecydują o tym, jaka będzie Polska w przyszłości: gospodarka, edukacja, polityka społeczna, kultura, środowisko.
Wszystkich, którzy myślą podobnie, serdecznie zapraszam na spotkanie inaugurujące powstanie stowarzyszenia.

Znajdziecie nas tu: http://inicjatywa20.pl/

Barbara NOWACKA

Komentarze

komentarze